Inżynier budowy maszyn

Inżynier budowy maszyn to zawód, który narzuca mi określone kanony zachowań i wypełniania zobowiązań wobec klientów, dla których tworząc dobra materialne w pełni wykorzystuję umiejętności i doświadczenie techniczne nabyte w trakcie kariery zawodowej. Tytuł inżyniera nakłada obowiązek stosowania określonych norm technicznych oraz zastosowanie ich przy tworzeniu i nadzorowaniu projektów technicznych..

publikacje

  • Inżynier budowy maszyn
  • Kreślarz autocad projektant
  • Projektowanie maszyn i urządzeń
  • Projektowanie konstrukcji stalowych
  • Machinery architecture and plant design
  • Conception d’architectures de machines et d’installations
  • Projekt i realizacja: Tomsky.pl